Skorstensrenovering med Furanflexmetoden

Furanflex är rör tillverkade av kompositmatrial avsedda att användas till rökkanaler. Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som det tål höga temperaturer. Matrialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga.

Furanflex är särskilt lämpligt för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och gaseldning. Det passar i alla typer av skorstenar och kan användas både för att behålla och minska kanalarean. Furanflex kan också användas för renovering av ventilationskanaler.

- Insatsrör av komposit.

FuranFlex metoden är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- och ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har extremt god resistens både emot aggresiv miljö och höga temperaturer.

 

Andvändningsområde: Flytande bränslen för torr eller våtdrift. Passar till alla typer av skorstenar.
 

 

Nyhter